Nacházíte se zde: Úvod / KONFERENČNÍ POPLATEK

KONFERENČNÍ POPLATEK

Konferenční poplatek

Každý účastník konference musí zaplatit konferenční poplatek. Pro zařazení do programu je nutné, aby byla platba uhrazena nejpozději do 30. 4. 2021. V registračním formuláři si zvolíte formu Vaší účasti a vyplníte informace k faktuře za vložné.

Standardní účastník

    3 000 Kč / 120 EUR

V případě online účasti zahraničního účastníka musí být částka vložného ponížena o DPH 21% a vložné tak činí 99,17 EUR.

Student Ph.D.

    2 200 Kč / 90 EUR

V případě online účasti zahraničního účastníka musí být částka vložného ponížena o DPH 21% a vložné tak činí 74,38 EUR.

Zaměstnanec JU

    1 500 Kč / 60 EUR (při platbě jako fyzická osoba)

V případě platby vložného součástí JU musí být vložné poníženo o DPH (částka 1239,67).

Účastník přihlášený jako student Ph.D. musí zaslat potvrzení o studiu na e-mail: nsoukupova@ef.jcu.cz

Účast pro domácí účastníky (EF, JU) je bez poplatku.

V konferenčním poplatku (prezenční forma účasti) je zahrnuto:

 • účast na konferenci
 • prezentace příspěvku/posteru
 • 1 příspěvek publikovaný ve sborníku
 • konferenční materiály
 • občerstvení (coffee breaky, oběd, společenský raut)
 • koncert sakrální hudby
 • konferenční výlet

Ubytování není zahrnuto v konferenčním poplatku a organizační výbor není odpovědný za jeho zajištění.

V konferenčním poplatku (online forma účasti) je zahrnuto:

 • účast na konferenci
 • prezentace příspěvku/posteru
 • 1 příspěvek publikovaný ve sborníku
 • online doprovodný program

Údaje pro platbu

Číslo účtu příjemce: 104725778/0300 (v případě platby v eurech užijte účet 131975908/0300, IBAN CZ46 0300 0000 0001 3197 5908)

Variabilní symbol: 1209201

SWIFT: CEKOCZPP

IBAN: CZ20 0300 0000 0001 0472 5778

Název banky: ČSOB, Hroznová 1, 370 01 České Budějovice

Do poznámky, prosím, uveďte jméno účastníka, za kterého je vložné placeno.


Důležitá data

Deadline registrace včetně zaslání abstraktu

 30. 4. 2021 (prodlouženo)

Nahrání příspěvku

 30. 4. 2021 (prodlouženo)

Deadline platby konferenčního poplatku

 30. 4. 2021 (prodlouženo)

Konání konference

 21. – 22. 5. 2021