Nacházíte se zde: Úvod / PLENÁRNÍ ŘEČNÍCI & VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

PLENÁRNÍ ŘEČNÍCI & VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE

Vědecký výbor konference

  • doc. Ing. Darja Holátová, Ph. D. (předsedkyně Vědeckého výboru konference, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta)
  • doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc. (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)
  • Univ. Prof. Dr. Helmut Renöckl (Univerzita Johanna Keplera v Linci)
  • doc. MUDr. Jiří Šimek CSc. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta)
  • doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta)

Plenární řečníci

MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA - "Etika ve zdravotnictví"

(senátor Parlamentu ČR, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.)

doc. MUDr. Jiří Šimek, CSc.- "Etika organizace veřejného prostoru v 21. století“

(Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)

MTh. Dušan Kučera, Ph.D., MBA- Etické výzvy v dobách krize…“

 (Centrum podnikatelské etiky, Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze)

Důležitá data

Deadline registrace včetně zaslání abstraktu

 24. 4. 2022 (prodlouženo)

Nahrání příspěvku

 30. 6. 2022

Deadline platby konferenčního poplatku

 30. 4. 2022

Konání konference

 23. – 24. 6. 2022