Nacházíte se zde: Úvod

ETIKA V 21. STOLETÍ

Etika v 21. století

Ekonomická fakulta JU Vás srdečně zve při příležitosti oslav 15. výročí založení na 2. ročník Mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století se koná 23. – 24. června 2022 na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Konference je pořádána pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdenka Dytrta, CSc., Senátu PČR (senátor a ředitel Nemocnice Strakonice, a. s. MUDr. Bc. Tomáše Fialy, MBA), děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové a rektora JU prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr.

Konferenční témata

  • Etika v manažerské praxi
  • Etika ve zdravotnictví
  • Etika v právních vědách
  • Etika ve výrobě
  • Etika v kontextu Průmyslu 4.0
  • Etika ve vzdělávání
  • Etika v účetnictví

Prezentace příspěvku

Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina. 

Konferenční sekce budou rozděleny dle konferenčních témat. Prezentace příspěvku je možná v českém a anglickém jazyce dle Vaší volby při registraci. Technická podpora prezentace je zajištěna. Za průběh sekce je odpovědný pověřený moderátor. Časový rámec prezentací bude upřesněn v programu před konferencí.

Předběžný časový harmonogram včetně bližších informací ke společenskému programu konference bude dostupný v sekci PROGRAM.

Výstupy konference

Publikovány budou pouze původní příspěvky vysoké kvality, které projdou recenzním řízením ve formě double-blind review. Výstupem konference bude recenzovaný konferenční sborník s ISBN, který vyjde v roce 2022. Nejlepší příspěvky budou nabídnuty k publikaci ve vybraných vědeckých časopisech:

Deturope

Mezinárodní online recenzovaný žurnál s open-access přístupem. Časopis je indexován v databázích:

Web of Science Emerging Sources Citation Index, Scopus, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), the DOAJ (Directory of Open Access Journals), MTMT (The Hungarian National Scientific Bibliography), the KoBSON (Serbian Consortium for Coordinated Acquisition of Electronic Resources).

Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis

Online recenzovaný žurnál zaměřený na teoretický a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu. Časopis je indexován např. v databázích: EBSCO, Google Scholar, ProQuest a Research Papers in Economics (RePEc) a dalších.

 

03.jpg02.jpg029.jpg01.jpg

 

 Sborník vybraných příspěvků z 2. ročníku mezinárodní vědecké konference. Etika v 21. století

 

Organizační výbor konference

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D.

Ing. Markéta Adamová

Mgr. Eva Opatrná

Kontakty

Markéta Adamová (předseda organizačního výboru)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra řízení

Studentská 13, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika

adamovam@ef.jcu.cz

 

Eva Opatrná (člen organizačního výboru)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Oddělení Vědy a výzkumu

Studentská 13, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika

eopatrna@ef.jcu.cz

 

Důležitá data

Deadline registrace včetně zaslání abstraktu

 24. 4. 2022 (prodlouženo)

Nahrání příspěvku

 30. 6. 2022

Deadline platby konferenčního poplatku

 30. 4. 2022

Konání konference

 23. – 24. 6. 2022