Nacházíte se zde: Úvod

ETIKA V 21. STOLETÍ

Vzhledem k současné pandemické situaci a přetrvávajícím bezpečnostním opatřením v souvislosti s COVID-19 bylo rozhodnuto, že se konference Etika v 21. století uskuteční pouze online formou.

Vzhledem ke zdravotní indispozici prof. Karla Bruckmeiera vystoupí od 11:20 do 12:00 doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. s příspěvkem "Etika ve vzdělávání" (docent na Katedře sociální a charitativní práce, Teologická fakulta, JU). Přednáška pana profesora Bruckmeiera bude nahraná v sekci Plenárního zasedání v ZOOM.


Etika v 21. století

1. ročník mezinárodní vědecké konference Etika v 21. století se koná 21. – 22. května 2021 na půdě Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou předního českého odborníka na etiku doc. Ing. Zdeňka Dytrta, CSc., Senátu PČR, děkanky Ekonomické fakulty doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové Parmové a rektora JU prof. PhDr. Bohumila Jirouška, Dr.

Konferenční témata

  • Etika v manažerské praxi
  • Etika ve zdravotnictví
  • Etika v právních vědách
  • Etika ve výrobě
  • Etika v kontextu Průmyslu 4.0
  • Etika ve vzdělávání

Prezentace příspěvku

Jednacími jazyky konference jsou čeština a angličtina. Prezentace konferenčního příspěvku je možná 2 způsoby:

Prezentace v sekci

Konfereční sekce budou rozděleny dle konferenčních témat. Prezentace příspěvku je možná v českém a anglickém jazyce dle Vaší volby při registraci. Technická podpora prezentace je zajištěna. Za průběh sekce je odpovědný pověřený moderátor. Časový rámec prezentací bude upřesněn v programu před konferencí.

Poster

Postery budou vystaveny po celou dobu konání akce a bude vytvořen přesný rozvrh pro jejich prezentaci autory. Konkrétní parametry posteru budou upřesněny před konferencí. Předběžný časový harmonogram včetně bližších informací ke společenskému programu konference je dostupný v sekci PROGRAM.

Výstupy konference

Publikovány budou pouze původní příspěvky vysoké kvality, které projdou recenzním řízením ve formě double-blind review. Výstupem konference bude recenzovaný konferenční sborník s ISBN, který vyjde v roce 2020. Nejlepší příspěvky budou nabídnuty k publikaci ve vybraných vědeckých časopisech:

Deturope

Mezinárodní online recenzovaný žurnál s open-access přístupem. Časopis je indexován v databázích:

Web of Science Emerging Sources Citation Index, Scopus, The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), the DOAJ (Directory of Open Access Journals), MTMT (The Hungarian National Scientific Bibliography), the KoBSON (Serbian Consortium for Coordinated Acquisition of Electronic Resources).

Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis

Online recenzovaný žurnál zaměřený na teoretický a aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a managementu. Časopis je indexován např. v databázích: EBSCO, Google Scholar, ProQuest a Research Papers in Economics (RePEc) a dalších.

 

03.jpg02.jpg029.jpg01.jpg

 

 

Organizační výbor konference

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D.

Ing. Markéta Adamová

Ing. Nikola Soukupová

Kontakty

Markéta Adamová (předseda organizačního výboru)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Katedra řízení

Studentská 13, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika

adamovam@ef.jcu.cz

 

Nikola Soukupová (člen organizačního výboru)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta, Oddělení Vědy a výzkumu

Studentská 13, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika

nsoukupova@ef.jcu.cz

 

Důležitá data

Deadline registrace včetně zaslání abstraktu

 30. 4. 2021 (prodlouženo)

Nahrání příspěvku

 30. 4. 2021 (prodlouženo)

Deadline platby konferenčního poplatku

 30. 4. 2021 (prodlouženo)

Konání konference

 21. – 22. 5. 2021